Přihlásit se

Pokud nejste uživatelem sítě Svarov.ORG, zaregistrujte se.

Jak se připojit

Na stránce Pokrytí svoji lokalitu a ověřte, zda-li je ve vašem okolí některý z přípojných bodů Svarov.ORG WiFi. Pro vzdálenosti řádově desítek metrů od hotspotu není nutná přímá viditelnost, bude-li vzdálenost větší je přímá viditelnost podmínkou. Při použití směrové antény je možně se připojit na vzdálenost i několika kilometrů.

Pokud vlastníte WiFi zařízení, pak vyhledejte a nastavte ESSID na přípojný bod začínající na hotspot a připojte se k hotspotu. Nastavení síťových protokolů ponechte v základním režimu, t.j. síťovou adresu i DNS získávat ze serveru DHCP. Po připojení spusťte Váš internetový prohlížeč a otevřete libovolnou www stránku. Objeví se portál služby Svarov.ORG WiFi který Vás provede registrací vašeho nového účtu.

V případě že máte s připojením problémy, nebo nevlastníte WiFi adaptér, pak kontaktujte některého z obchodních partnerů Svarov.ORG, který Vám poskytne veškeré informace i potřebné vybavení.

 
SSID začíná na: "hotspot"
Hotline: +420 777 114 112
Email:
© 2009 Svarov.ORG